Szakmai beszámoló

A MAGYAR SPECIÁLIS MŰVÉSZETI MŰHELY EGYESÜLET JÚNIUS 26-30. KÖZÖTT EGERBEN MEGRENDEZÉSRE KERÜLT XXX. ORSZÁGOS ÉS XII. NEMZETKÖZI SPECIÁLIS MŰVÉSZETI FESZTIVÁLJÁRÓL

A Speciális Művészeti Fesztivál előkészítésének szervezőmunkái 2017. márciusában kezdődtek, melynek első szakaszában a helyszíni bejárásokat a városi önkormányzat, valamint a rendezvény lebonyolításánál szóba került intézmények vezetőivel történő tárgyalások, egyeztetések, majd írásbeli megállapodások megkötései követték, mellyel szinte egy időben megkezdődtek az érintett körben megvitatott, jóváhagyott ötletek és elképzelések megvalósítására koncentráló tárgyalások sorozatai.

Elsődleges együttműködő partnereink Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, és a Gárdonyi Géza Színház voltak.

A szervezés során 10-15 személy (az ügyvezetés 3 alkalmazottja, 3 helyi szervező kolléga, továbbá az elnökség 9 tagja) dolgozott szinte folyamatosan azért, hogy az idei jubileumi fesztivál is meg tudjon felelni a fokozatosan növekvő elvárásoknak, ugyanakkor az előbbieknél lehetőség szerint tartalmasabb, színesebb és változatosabb is legyen.

A fesztivál lebonyolításának hetében további mintegy 40 önkéntes segítő is bekapcsolódott a minél zavartalanabb és színvonalasabb feladatvégrehajtásra összpontosító munkába.

A rendezvény iránti igény, valamint az érdeklődés megtartottságát azok az abszolút számban is kifejezésre juttatott adatok bizonyítják, melyeket az alábbiakban reprezentálunk:

Az iskolás és felnőtt korú értelmi fogyatékos emberek XXX. Országos és XII. Nemzetközi Speciális Művészeti Fesztiválján 42 magyarországi intézmény és 2 európai partnerszervezet képviseletében összesen 655 sérült alkotó és kísérője vett részt. A mintegy 100 színpadi produkció 8 művészeti ágat érintett, ezeken nézőként naponta 450 főt regisztráltunk.

A fesztivál az egyedileg tervezett és igényes kivitelű Meghívó és Programfüzetben rögzített műsorrendnek megfelelően kezdődött és folyt a négy nap során.

A programsorozat megnyitására június 26-án került sor a Színházban, ahol egy látványos nyitó műsorszámot láthattak a nézőteret elfoglaló érdeklődők, amely az integrált színpadi munkát jelképezte.

A színpadon zajló ünnepélyes megnyitó keretében sérült népdalénekesek és versmondók léptek színpadra ép társaikkal, fellépett a balmazújvárosi Sol Singers énekegyüttes és Wywaras tánccsoport, továbbá az újpalotai Figura néptánccsoport és barátaik, a bólyi Színkottás Zenekar és az Egri Műhely színjátszó csoportja mutatták be műsorukat, melyekben közreműködtek ép társulatok, mint a Tekergő Zenekar, Lajtha László Néptáncegyüttes, a GGTánc Eger, valamint Szívós Győző, Fehér István és Baráth Zoltán színészek.

Ezt követően Rázsi Botond, Eger Megyei Jogú Város alpolgármestere köszöntötte a résztvevőket, majd a Rádi Pékség támogatásának köszönhetően rétes partyval zártuk a nyitóestet.

A továbbiakban a fesztivál 5 napjának fő vonulatát az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően az értelmileg sérült szereplők és esetenként segítőik ének, néptánc, társastánc, moderntánc, vers- és prózamondó, színjátszó, hangszeres zenei, valamint bábjáték előadásai képezték.

A bemutatott produkciók naponta a záróműsorszámot követően a csoportok vezetőinek, felkészítőinek jelenlétében kiértékelésre kerültek. A szakmai értékelést az egyes műfajokban hozzáértő és felkészült szakemberek tartották. Az Egyesület által felkért szakmai értékelők, Fehér István színművész, Szél Anikó színész, Kovács Tibor néptáncpedagógus, Kincs Alexa táncpedagógus, Kováriné Bujdosó Lilla gyógypedagógus mellett Radó Denise színművésznő és barátai, Kautzky Armand színművész, Sebestyén Csaba balettművész, Csonka András énekes, Mujahid Zoltán énekes adtak szakmai iránymutatást a felkészítőknek.

Az értékelés egyrészt minősítést, bíztatást, adott esetben megerősítést nyújtott, másrészt pedig a hibákra utaló megjegyzést, tanácsadást, a további útkeresés lehetőségeit nevesítő javaslatokat is magában foglalta.

A fesztiválra érkezéskor minden csoport az egri Tourinform információs csomagját, minden egyes résztvevő az MSMME emblémás fesztiváli karszalagját vehette át a regisztrációban.

A fellépő csoportok az általuk bemutatott produkciókat követően a színpadon ünnepélyes keretek között átadásra került egységes díjazásban részesültek, mely ez évben egy, a fejlesztő foglalkoztatás keretében, a gyöngyösi KHSZK Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában készített borhűtő volt, benne a Bolyki Pincészet és Szőlőbirtok ezen alkalomra palackozott vörösborával.

A fesztiváli tapasztalatok alapján összegzésképpen elmondható, hogy a nagyszámú színpadi bemutató jelentős része ötletes, igényes, látványos és magas színvonalon koreografált előadásokban öltött testet.

Ez teljeskörűen visszaigazolta az MSMME által választott szakmai irányvonal helyességét, az Egyesület Filozófiájában megfogalmazottakat, a célmeghatározás átgondoltságát, az értelmileg akadályozott emberek képességeinek fejleszthetőségét, a szakemberszükséglet biztosításával kapcsolatos állításokat, a művészetnek a rehabilitációban és a személyiségfejlesztésben játszott integráns szerepét.

Az előadók túlnyomó többsége szemmel láthatóan élvezte a sikert, a résztvevők örültek egymás eredményeinek, egyre otthonosabban mozogtak a színpadon, és jól szórakoztak a nézőtéren.

A szakemberek, kollégák, felkészítők betekintést nyerhettek a legkülönfélébb műhelymunkákba, profitálhattak a látottakból, tapasztaltakból, míg a nézőtéren helyet foglaló - sajnos még mindig kevés számú - pártatlan érdeklődő szembesülhetett az értelmileg akadályozott ember képességeiről, erényeiről, értékeiről eddig kialakult képe helytelenségével.

Az MSMME egyik legfontosabb célkitűzése az értelmileg akadályozott emberek önmegvalósítása, értékeinek nyilvános bemutatása a különféle művészeti ágak segítségül hívásával, továbbá Filozófiája mentén haladva az integráció elősegítése.

E célkitűzésnek való megfelelést szolgálta annak a többéves gyakorlatnak a folytatása, amellyel az értelmi fogyatékos előadók produkcióit még közelebb vittük a város polgáraihoz, lakóihoz.

A közelítésnek azt az egyszerű és mára már jól bevált formáját választottuk, hogy a város egy terén, az Eszterházy téren szabadtéri színpadot állítottunk fel, ahol 3 napon keresztül több órás időtartamban léptek közönség elé az előadók.

A művészeti csoportok közül a szabadtéren délután 17.00 órától mutatkoztak be azok, akiknek színpadi zenés, táncos műfajba tartozó produkcióját a szakmai értékelők arra alkalmasnak találták. E bemutatók után naponta egy-egy órában értelmileg sérültek zenekarai és együttesei léptek színpadra, így többek között a gyöngyösi Gyöngyszem Zenekar, a bólyi Színkottás Zenekar, a regölyi SzínBorák, és az ajkai Hangadók.

Az esték koncertekkel zárultak, melyeken felléptek az egri Utcazenészek Versenye díjazott zenekarai, a Purga, és a Before the Last.

A kísérőrendezvények között kiemelt helyet kapott a Színházban berendezett, a rendezvényt felvezető fesztiváltörténeti fotókiállítás, továbbá az Érseki Palota kerítésén elhelyezett SzínpadkÉpek fotókiállítás. Az Egri Műhely sérült alkotóinak festményei a Szent Hedvig Kollégium galériájában voltak megtekinthetők, míg a Special Arts Galériában a korábbi fesztiválok plakátjai, relikviái kerültek kihelyezésre. A Kepes Intézetben speciális filmek vetítésével vártuk az érdeklődőket.

A fesztivál ünnepélyes megnyitója keretén belül, az 5 nap során többször és az ünnepélyes zárás alkalmával is kiemelten kezeltük támogatóink nevesítését, az általuk nyújtott támogatás méltatását, amire kitértünk a médiák számára adott nyilatkozatok alkalmával is.

A XXX. Speciális Művészeti Fesztivál az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alap 2 millió Ft, továbbá Eger MJV Önkormányzata majd 1 millió támogatásával valósulhatott meg.

További 500.000 Ft-ot a Magyar Fejlesztési Bank, 200 ezer Ft-ot a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft adott.

A fesztivál pénzügyileg rendezett költségei összességében mintegy 14.850 ezer Ft-ot tettek ki.

A fesztivál fotódokumentációja elérhető és megtekinthető a Specialartsfestival Honlapon és Facebook oldalon.

 

Asztalos Zsolt

elnök

Eger, 2017. augusztus 31.

Last modification: P 19 jan. 2018

Támogatóink