Szakmai beszámoló - VAN Fesztivál 2019

SZAKMAI BESZÁMOLÓ – VAN FESZTIVÁL

A MAGYAR SPECIÁLIS MŰVÉSZETI MŰHELY EGYESÜLET 2019. JÚLIUS 1-5. KÖZÖTT SZEKSZÁRDON MEGRENDEZÉSRE KERÜLT XXXII. ORSZÁGOS SPECIÁLIS MŰVÉSZETI FESZTIVÁLJÁRÓL

A Speciális Művészeti Fesztivál előkészítésének szervezőmunkái 2019. februárjában kezdődtek, melynek első szakaszában a helyszíni bejárásokat a városi önkormányzat, valamint a rendezvény lebonyolításánál szóba került intézmények vezetőivel történő tárgyalások, egyeztetések, majd írásbeli megállapodások megkötései követték, mellyel szinte egy időben megkezdődtek az érintett körben megvitatott, jóváhagyott ötletek és elképzelések megvalósítására koncentráló tárgyalások sorozatai.

Elsődleges együttműködő partnereink Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Babits Mihály Kulturális Központ voltak.

A szervezés során 10-15 személy (az ügyvezetés 2 alkalmazottja, 2 helyi szervező kolléga, továbbá az elnökség 9 tagja) dolgozott szinte folyamatosan azért, hogy az idei fesztivál is meg tudjon felelni a fokozatosan növekvő elvárásoknak, ugyanakkor az előbbieknél lehetőség szerint tartalmasabb, színesebb és változatosabb is legyen.

A fesztivál lebonyolításának hetében további mintegy 40 önkéntes segítő is bekapcsolódott a minél zavartalanabb és színvonalasabb feladat végrehajtásra összpontosító munkába.

A rendezvény iránti igény, valamint az érdeklődés megtartottságát azok az abszolút számban is kifejezésre juttatott adatok bizonyítják, melyeket az alábbiakban reprezentálunk:

Az iskolás és felnőtt korú értelmi fogyatékos emberek XXXII. Országos Speciális Művészeti Fesztiválján 46 magyarországi intézmény képviseletében összesen 700 sérült alkotó és kísérője vett részt. A mintegy 100 színpadi produkció 8 művészeti ágat érintett, ezeken nézőként naponta 500 főt regisztráltunk.

A fesztivál az egyedileg tervezett és igényes kivitelű Meghívó és Programfüzetben rögzített műsorrendnek megfelelően kezdődött és folyt az öt nap során.

A programsorozat megnyitására július 1-jén került sor a Kulturális Központban, ahol egy látványos nyitóelőadást láthattak a nézőteret elfoglaló érdeklődők, amely az integrált színpadi munkát jelképezte.

A színpadon zajló ünnepélyes megnyitó keretében a Szociális Központ Szekszárd Fogyatékosok Nappali Intézménye ellátottjainak és a és a pécsi T-Dance tanulóinak közös koreográfiáját láthattuk közreműködött még Farkas Gergő autista zenész.

A fesztivált megnyitotta Halmai Róbert, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság Közművelődési és Alkotóművészeti Főosztályának főosztályvezetője

A nyitóest további részében felléptek az újpalotai, bánhalmai, csepeli, és pusztataskonyi néptánc csoportok és a regölyi és balmazújvárosi társastánc csoportok, valamint az egri Terra-kotta zenekar.

Az estet a Bartina Néptánc Egyesület néptánccsoportja zárta fergeteges és gyönyörű produkciójával.

Ezt követően a Prométheusz Parkban a Band of Streets koncertjét és a Vízivarázs látványát élvezhették a megnyitón megjelentek.

A továbbiakban a fesztivál 5 napjának fő vonulatát az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően az értelmileg sérült szereplők és esetenként segítőik ének, néptánc, társastánc, moderntánc, vers- és prózamondó, színjátszó, hangszeres zenei, valamint bábjáték előadásai képezték.

A bemutatott produkciók naponta a záróműsorszámot követően a csoportok vezetőinek, felkészítőinek jelenlétében kiértékelésre kerültek. A szakmai értékelést az egyes műfajokban hozzáértő és felkészült szakemberek tartották. Az Egyesület által felkért szakmai értékelők, Fehér István színművész, Szél Anikó színész, Kovács Tibor néptáncpedagógus, Kincs Alexa táncpedagógus, Kováriné Bujdosó Lilla gyógypedagógus, Botond Béla táncpedagógus mellett Csonka András, Radó Denise színészek és Nádas György színész-humorista adtak szakmai iránymutatást a felkészítőknek.

Az értékelés egyrészt minősítést, bíztatást, adott esetben megerősítést nyújtott, másrészt pedig a hibákra utaló megjegyzést, tanácsadást, a további útkeresés lehetőségeit nevesítő javaslatokat is magában foglalta.

A fesztiválra érkezéskor minden csoport 1 utazótáskát, minden egyes résztvevő az MSMME emblémás fesztiváli karszalagját és a Szociális Központ Szekszárd Fogyatékosok Nappali Intézménye által készített medált vehette át a regisztrációban.

A fellépő csoportok az általuk bemutatott produkciókat követően a színpadon ünnepélyes keretek között átadásra került egységes díjazásban részesültek, mely ez évben egy, a szekszárdi Csathó József kerámia műhelyében készült boroskancsó volt.

A fesztiváli tapasztalatok alapján összegzésképpen elmondható, hogy a nagyszámú színpadi bemutató jelentős része ötletes, igényes, látványos és magas színvonalon koreografált előadásokban öltött testet.

Ez teljeskörűen visszaigazolta az MSMME által választott szakmai irányvonal helyességét, az Egyesület filozófiájában megfogalmazottakat, a célmeghatározás átgondoltságát, az értelmileg akadályozott emberek képességeinek fejleszthetőségét, a szakemberszükséglet biztosításával kapcsolatos állításokat, a művészetnek a rehabilitációban és a személyiségfejlesztésben játszott integráns szerepét.

Az előadók túlnyomó többsége szemmel láthatóan élvezte a sikert, a résztvevők örültek egymás eredményeinek, egyre otthonosabban mozogtak a színpadon, és jól szórakoztak a nézőtéren. A szakemberek, kollégák, felkészítők betekintést nyerhettek a legkülönfélébb műhelymunkákba, profitálhattak a látottakból, tapasztaltakból, míg a nézőtéren helyet foglaló - sajnos még mindig kevés számú - pártatlan érdeklődő szembesülhetett az értelmi fogyatékos ember képességeiről, erényeiről, értékeiről eddig kialakult képe helytelenségével.

Az MSMME egyik legfontosabb célkitűzése az értelmi fogyatékossággal élő emberek önmegvalósítása, értékeinek nyilvános bemutatása a különféle művészeti ágak segítségül hívásával, továbbá filozófiája mentén haladva az integráció elősegítése.

E célkitűzésnek való megfelelést szolgálta annak a többéves gyakorlatnak a folytatása, amellyel az értelmi fogyatékos előadók produkcióit még közelebb vittük a város polgáraihoz, lakóihoz. A közelítésnek azt az egyszerű és mára már jól bevált formáját választottuk, hogy a város egy frekventált helyén, a Prométheusz Parkban szabadtéri színpadot állítottunk fel, ahol 4 napon keresztül több órás időtartamban léptek közönség elé az előadók.

A művészeti csoportok közül a szabadtéren délután 17.00 órától mutatkoztak be azok, akiknek színpadi zenés, táncos műfajba tartozó produkcióját a szakmai értékelők arra alkalmasnak találták. E bemutatók után naponta egy-egy órában értelmileg sérültek zenekarai és együttesei léptek színpadra, így többek között a tordasi Szivárvány Zenekar, regölyi Színborák Zenekar és az ajkai Hangadók.

Az esték koncertekkel zárultak, melyeken felléptek a Band of Streets, a Bohemian Betyars és az Intimtorna Illegal zenekarok.

A kísérőrendezvények között kiemelt helyet kaptak az MSMME kiállításai. A Kulturális Központban berendezett SzínpadkÉpek és a Fényjátszók – Arcok, Színek, Emberek fotókiállítás korábbi fesztiválok fellépőinek és fogyatékos emberek portréfotóit tárta a látogatók elé. Ugyanitt a Más Kép festménykiállítás a Budapest XV. kerületi ÉNO sérült alkotóinak műveit mutatta be.

A fesztivál ünnepélyes megnyitója keretén belül, az 5 nap során többször és az ünnepélyes zárás alkalmával is kiemelten kezeltük támogatóink nevesítését, az általuk nyújtott támogatás méltatását, amire kitértünk a médiák számára adott nyilatkozatok alkalmával is.

A XXXII. Speciális Művészeti Fesztivál a Nemzeti Kulturális Alap 2 millió Ft, a Magyar Villamosművek Zrt. és a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft 2 millió Ft, továbbá Szekszárd MJV Önkormányzata támogatásával valósulhatott meg.

A fesztivál pénzügyileg rendezett költségei összességében mintegy 16.450 ezer Ft-ot tettek ki.

A fesztivál fotódokumentációja elérhető és megtekinthető a Specialartsfestival honlapon és Facebook oldalon.

 

Asztalos Zsolt, elnök

Eger, 2019. szeptember 2.

 

 

Last modification: H 23 dec. 2019